Teslateq
Cảm biến đo pH

Cảm biến đo pH

Cảm biến đo Ozone Online

Cảm biến đo Ozone Online

Cảm biến đo Clo dư Online

Cảm biến đo Clo dư Online

Cảm biến đo Độ dẫn điện

Cảm biến đo Độ dẫn điện

Cảm biến đo Độ mặn

Cảm biến đo Độ mặn

Cảm biến đo Oxy hòa tan

Cảm biến đo Oxy hòa tan

Cảm biến đo Độ đục

Cảm biến đo Độ đục

Cảm biến đo ORP

Cảm biến đo ORP

Cảm biến đo TDS Online

Cảm biến đo TDS Online

Thiết bị giám sát từ xa iTeslateq

Thiết bị giám sát từ xa iTeslateq

pH, Clo dư và Độ đục - Online Panel

pH, Clo dư và Độ đục - Online Panel

Cảm biến không dây

Cảm biến không dây

Em-technik
Khớp nối ống mềm

Khớp nối ống mềm

Khớp nối ống

Khớp nối ống

Loại kết nối tiếp

Loại kết nối tiếp

Đo lưu lượng

Đo lưu lượng

Van

Van

Van bi

Van bi

Bộ lọc, máy bơm, ngưng tụ nước và trao đổi ion

Bộ lọc, máy bơm, ngưng tụ nước và trao đổi ion

 Manifolds

Manifolds

Module Công nghệ thu nhỏ

Module Công nghệ thu nhỏ

Ống và đường ống mềm dẻo

Ống và đường ống mềm dẻo

Các bộ phận và phụ kiện

Các bộ phận và phụ kiện

Klay Instruments
Áp suất

Áp suất

Đo mức

Đo mức

Lưu lượng

Lưu lượng

Nhiệt độ

Nhiệt độ

Đo mức dạng thả chìm (Hart Protocol)

Đo mức dạng thả chìm (Hart Protocol)